Available for borrowing.

( 10 / 10 unit )

Loan Duration (day): 7
Keluarga Aman

by Sabun

Publisher - Sabun Team

Category - Comics

Kisah sebuah Kampung Sentosa yang penduduknya hidup dalam aman damai dan sentiasa menjaga kerbersihan. Tetapi suatu hari makhluk jahat telah membuat perkara buruk di Kampung Sentosa, yang mana penduduknya mula menjadi malas dan tidak lagi peduli tentang kebersihan. Raksasa tersebut telah meluaskan aura negatif kepada semua penduduk kampung dan telah disedari oleh Aman dan keluarganya. Apa yang akan Aman dan keluarganya lakukan nanti untuk menyelamatkan Kampung Sentosa…

Please login to borrow the book.